Wij staan 24 uur per dag voor u klaar

Nieuws

12.05.2019 Woonvormen voor dementerenden waarbij familie de regie in handen heeft

In Duitsland zijn woonvormen voor mensen met dementie, waarbij de familie de regie in handen heeft, heel normaal. Dit zijn als het ware een woonvormen tussen een thuis en een verpleeghuis in. In Nederland zijn deze familie-initiatieven echter nog een onbekend fenomeen. Daar wil Aedes Vernieuwingsagenda Wonen en Zorg verandering in brengen. Zij willen woonvormen die door families worden gerund stimuleren en brachten daarvoor een handreiking uit.

Dat laat de branchevereniging op 8 mei weten. “Wij geloven in een woonvorm voor mensen met dementie waar de familie de regie heeft. Dit past in onze zoektocht naar meer woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, waar de behoefte van de bewoners centraal staat. Dit is er één van”, aldus Walter Hamers, bestuursvoorzitter van Talis.

Woonzorg Nederland

In tegenstelling tot Duitsland zijn er in Nederland slechts twee initiatieven, waarbij de familie de regie in handen heeft. Deze zijn vorig jaar begonnen met ondersteuning van Woonzorg Nederland, woningcorporatie Talis en ZZG zorggroep. Sinds 2018 wordt er op een locatie in Wijchen geëxperimenteerd met het familie-initiatief. Ook de landelijke organisatie Woonzorg Nederland ondersteunt een familie-initiatief in Amsterdam Zuid; OdenseThuis.

Hans Vos, directeur van ZZG Zorggroep is van mening dat het niet de vraag is of er nieuwe woonvormen geïmplementeerd moeten worden in het Nederlandse zorgsysteem. Volgens Vos is het een maatschappelijke opdracht die gerealiseerd moet worden door zorgaanbieders, gemeenten, burgers en corporaties; “We moeten op zoek naar nieuwe vormen van wonen en zorg. Niet alleen de traditionele aanbieders moeten initiatieven hiertoe nemen maar óók de burgers zelf.”

Familie-initiatieven voor mensen met dementie

Echter, het is soms lastig om de initiatieven daadwerkelijk vorm te geven. In sommige gevallen is er geen locatie, maar wel een groep beschikbaar en in andere gevallen is het juist andersom. Initiatiefnemers kunnen de handreiking “Familie-initiatieven voor mensen met dementie” gebruiken als leidraad voor het proces. Ook dient de handreiking als inspiratiebron, zodat er meer woonvormen geïnitieerd kunnen worden.

Auteur: redactie