Wij staan 24 uur per dag voor u klaar

Nieuws

04.08.2019 Succes van epd’s is afhankelijk van verwachtingen personeel

Uit onderzoek van Erik Joukes, onderzoeker en promovendus aan de UvA, blijkt dat de verwachtingen van eindgebruikers goed gescreend moeten worden bij het implementeren van epd’s (elektronische patiëntendossiers). Deze verwachtingen hebben namelijk invloed op het succes van de implementatie; ze hebben effect op de mogelijkheden voor hergebruik en de kwaliteit van patiëntgegevens.

Implementatie EPD

“Om de slagingskans van een epd-implementatie te maximaliseren is het belangrijk om rekening te houden met de verwachtingen van zorgverleners ten aanzien van de implementatie, vóórdat het daadwerkelijke implementatieproces start“, aldus Joukes. Hij deed onderzoek bij twee academische centra die allebei hetzelfde epd invoerden. Echter, de twee centra hadden voorafgaand aan de implementatie verschillende manieren waarop gegevens werden vastgelegd; het ene centrum had een papieren patiëntendossier en de ander een verouderd epd. “Of een organisatie voor het eerst een epd implementeert, een verouderd epd vervangt met een nieuw systeem, of overgaat van vrije tekst naar gestructureerd vastleggen van gegevens, alle verandering is moeilijk.

Conclusie proefschrift

Toch is het volgens Joukes van wezenlijk belang of zorgmedewerkers eerder met een verouderd epd of met een papieren dossier werkten. De ervaring van het personeel van de twee centra is behoorlijk verschillend. Het personeel dat eerder gegevens vastlegde op papier, ervoer vooruitgang op het epd gebruik, de kwaliteit van de gegevens en de mogelijkheden voor hergebruik van de gegevens. “Met name centra met een verouderd epd moeten de verwachtingen onderzoeken, omdat deze anders en minder scherpomlijnd kunnen zijn dan die in centra met papieren patiëntendossiers. Deze verwachtingen moeten vervolgens adequaat worden aangepakt om een succesvolle implementatie te kunnen bereiken”, zo schrijft Joukes in de conclusie van zijn proefschrift.

Een belangrijk punt van aandacht is dat er realistische verwachtingen moeten worden gecreëerd over de administratie en documentatielast. Joukes onderzoek toont namelijk aan dat deze lasten licht toenemen.

Artsen besteden ongeveer 35 procent van hun tijd aan het vastleggen van patiëntgegevens. Zij maken zich zorgen dat ingebruikname van een gestructureerd en gestandaardiseerd epd zal leiden tot verhoogde documentatietijd en minder tijd voor patiëntenzorg, met name tijdens consulten.

Daarom is het zeer belangrijk dat werknemers goed worden geïnformeerd over de voordelen die de nieuwe situatie met het epd met zich mee brengt.

Auteur: redactie