Wij staan 24 uur per dag voor u klaar

Nieuws

12.04.2019 Patiënten in Ommelander Ziekenhuis Groningen gaan meer bewegen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen liet 10 april jl. weten dat zij een pilot zijn gestart om patiënten meer te laten bewegen. Het doel van de pilot is om ervoor te zorgen dat patiënten zo weinig mogelijk functieverlies ervaren. In de praktijk is gebleken dat voornamelijk bij ouderen regelmatig sprake is van veel functieverlies na een ziekenhuisopname. De pilot “Bewegingsgerichte Zorg” zal drie maanden gaan duren.

Bewegingskaarten

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat tien dagen bedrust bij gezonde ouderen al kan leiden tot maar liefst 10 tot 15 procent afname van hun spiermassa.  Daarom krijgen de patiënten tijdens de pilot een zogenaamde “bewegingskaart” bij de ziekenhuisopname. Dit is een kaart met verschillende kleuren en pictogrammen, waarop staat wat een patiënt kan en mag. “We hebben 6 kleuren kaarten, van groen voor degenen die goed ter been zijn tot rood voor mensen die volledig bedlegerig zijn. En nog 4 niveaus daar tussenin. Ook een 40-jarige merkt dat hij fysiek heeft ingeleverd na een ziekenhuisopname’’, zo meldt Els Dillerop, fysiotherapeut in het Ommelander Ziekenhuis en een van de initiatiefnemers van de pilot. Verpleegkundigen beoordelen en bepalen het bewegingsniveau van de patiënt. Zij zijn hiervoor geschoold. De bewegingskaarten dienen vooral om te verduidelijken. Op dit moment zijn patiënten vaak inactief, omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen doen qua beweging.

Bewegingsgerichte zorg

De afdeling Fysiotherapie is de aanstichter van de multidisciplinaire pilot “Bewegingsgerichte zorg”. Fysiotherapeuten merkten op dat patiënten en mantelzorgers vaak niet voorbereid zijn op beweging tijdens een ziekenhuisopname; “We willen graag de mindset veranderen, zowel bij alle betrokken zorgverleners als bij de patiënt zelf. Ze kunnen bijvoorbeeld hun rollator meenemen, goede schoenen en makkelijke kleding. Dat gebeurt nu lang niet altijd. De kaarten geven inzicht in wat de patiënt kan en nemen daardoor hopelijk een drempel weg om te bewegen”, zo stelt Dillerop.

Momenteel is de pilot van start gegaan op één verpleegafdeling, maar op korte termijn zal het ziekenhuis de pilot uitbreiden op een tweede verpleegafdeling. De pilot is onderdeel van het vitaliteitsproject dat wordt uitgevoerd door het hele ziekenhuis. Na drie maanden zullen de ervaringen van de pilot geëvalueerd worden, zodat er uiteindelijk in het hele ziekenhuis meer aandacht komt voor beweging. Ook start het ziekenhuis, naast de beweegkaarten, met een “beweeguurtje”. Hierbij gaan patiënten, onder leiding van een fysiotherapeut, bewegen in de oefenruimte van de afdeling Fysiotherapie.

Auteur: Redactie ZorgGids Nederland