Wij staan 24 uur per dag voor u klaar

Artikelen

23.01.2021 Zorg voor Twentenaren moet innovatiever: “het roer moet om!”

Innoveren in de zorg is voor Twente van cruciaal belang. Mochten er geen veranderingen worden doorgevoerd in het huidige systeem, dan loopt het finaal vast. Zorgorganisaties moeten dringend hun eigen gewin aan de kant zetten en beter gaan samenwerken.

 Volgens de veertien gemeenten, Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers moet het roer om. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de neuzen meer dezelfde kant op moeten staan: “We moeten niet zozeer iets nieuws doen. Eerder meer doen met wat we al hebben”, zo luidt een deel van de visie.

Stijging mensen met dementie

Het aantal zorgverleners gaat de komende tien jaar flink afnemen (met vier procent, dat zijn 2000 medewerkers). Tevens daalt de beschikbaarheid van mantelzorgers in die periode met dertig procent. Het aantal dementerende Twentenaren zal stijgen met 39 procent en hart- en vaatziekten gaan ook steeds vaker voorkomen. Bovenop deze alarmerende cijfers komt nog eens het feit dat de vergrijzing alleen maar verder toeneemt, waardoor er meer zorg- en hulpvragen zullen ontstaan.

Het is de taak van zorgorganisaties om samen prioriteiten te stellen. Daar is goed leiderschap voor nodig. Bestuurders gaan zich gerichter focussen op bepaalde doelgroepen; chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mensen met gezondheidsrisico´s (roken, alcohol, overgewicht, schulden, jeugd met problemen), ouderen die acuut zorg nodig hebben en mensen met psychische hulpvragen.

Technische ontwikkelingen in de zorg

Om alle zorgvragen aan te kunnen in de toekomst, wordt er in de visie beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Onnodige bezoeken aan de SEH moeten worden voorkomen. Mochten patiënten tóch in het ziekenhuis terechtkomen, dan moeten ze, zodra het enigszins kan, zo snel mogelijk terug naar huis of revalideren in een tijdelijke opvang in de omgeving. Er wordt veel aandacht besteed aan preventie. Denk hierbij aan de technologische ontwikkelingen in de zorg (E-health), het verbeteren van de veerkracht en leefstijlcoaching.

Auteur: redactie