Wij staan 24 uur per dag voor u klaar

Artikelen

03.07.2023 Aantal beschikbare plekken voor de studie geneeskunde zal dalen

Wil je de studie geneeskunde volgen? Dan zul je deel moeten nemen aan een selectieprocedure. Iedere universiteit heeft slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar voor geneeskundestudenten. Echter, de populariteit van de studie is de afgelopen jaren afgenomen en ook het aantal beschikbare plekken wordt vanaf het studiejaar 2024-2025 verlaagd.

Advies van het Capaciteitsorgaan

De ministeries reageren met het verlaagde aantal plekken op het advies van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan verricht onderzoek naar de verwachte toekomstige behoefte aan zorgprofessionals en de bijbehorende instroom in opleidingen. Vervolgens brengt het orgaan hierover verslag uit aan zowel de zorgsector als de overheid. De organisatie pleit voor een afname van het aantal plekken, van 3050 naar 2850, omdat het reservoir aan basisartsen toeneemt. Het kabinet vraagt op zijn beurt om te onderzoeken wat de redenen achter de sterke groei van dit reservoir zijn.

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Ook kiezen de ministeries ervoor om minder opleidingsplekken beschikbaar te stellen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde dan het Capaciteitsorgaan eerder adviseerde. Die verlagingen zijn gebaseerd op de gedachte dat die aantallen eenvoudiger ingevuld kunnen worden, omdat er voldoende interesse voor is. Het VWS stelt volgend jaar 954 plekken beschikbaar voor huisartsen, in 2025 zullen dat er 984 zijn en in 2026 adviseert het Capaciteitorgaan 1190 plekken, maar kiest het VWS voor 1035 plekken. Voor specialisten ouderengeneeskunde gelden respectievelijk 260, 280 en 305 plekken in de jaren 2024, 2025 en 2026.

Medisch specialisten

De ministeries hebben voor 2024 een budget beschikbaar gesteld dat voldoet aan het opleiden van 1245 medisch specialisten. Ook heeft het ministerie van VWS dit jaar een opdracht gegeven aan Stichting BOLS. Deze stichting maakt verdelingsvoorstellen voor de instroom van arts-assistenten in de medische vervolgopleidingen en “moet” de verdeling van de medisch-specialistische opleidingsplekken voor 2024 anders uitvoeren dan voorgaande jaren.

In deze opgelegde verdelingsmethode wordt de omvang van de patiëntenpopulatie in een regio van een opleidingsziekenhuis even zwaar meegewogen ten opzichte van niet-opleidingsziekenhuizen.

Verdeling moet aansluiten bij zorgvraag in regio

Echter, in de Kamerbrief spoort het VWS aan om verder te zoeken naar “een verdeelmethodiek waarbij de regionale verschillen tussen zorgvraag en -aanbod inzichtelijk worden gemaakt en tot uitdrukking komen in de verdeling van opleidingsplaatsen over het land”. Kortom, het aantal opleidingsplekken moet aansluiten bij de zorgvraag die er in een betreffende regio is. Het Capaciteitsorgaan zal een onderzoek uitvoeren om hier een geschikte methode voor te vinden, en als een dergelijke methode wordt gevonden, is het de bedoeling om deze als basis te nemen voor de verdeling in 2025.

Auteur: redactie